Дніпровська гімназія №75 Дніпровської міської ради

 

Виховна робота

 

 Основні завдання виховної роботи
на 2023– 2024 навчальний рік

1.Формування в учнів національної свідомості, патріотизму, любові до свого народу, до України, активної громадянської позиції, готовність до участі в процессах державотворення, відданості у служінні Батьківщині.

2. Формування політичної та правової культури, виховання поваги до Конституції України, законодавства, державної мови та державних символів України.

3. Забезпечення духовно-морального розвитку учнів, запобігання негативному впливу на свідомість учнів інформації, що містять бездуховність.

4. Впровадження в суспільну свідомість переваг здорового способу життя, формування національного культу соціально активної, фізично здорової та духовно багатої особистості.

5. Формування в учнів екологічної культури, виховання причетності й відповідальності за збереження і примноження природних багатств.

6. Формування в учнів основ естетичної культури, організації дозвілля учнів, пошук його нових форм.

7. Підвищення пріорітету загальнолюдських цінностей, виховання морально етичних засад поведінки і світогляду учнів.

8. Формування в учнів свідомого ставлення до власного здоров'я, навичок безпечної поведінки. Вироблення гігієнічних навичок у праці, навчанні, побуті та відпочинку, статевому вихованні.

9. Задоволення потреб учнів у професійному самовизначенні; розвиток здатності до самостійного життєвого вибору.

10. Активізація роботи учніівського самоврядування, залучення учнів до усвідомленої і систематичної участі у вирішенні важливих питань життя класу та школи.