Дніпровська гімназія №75 Дніпровської міської ради

 

Єдиний освітній центр

Єдиний освітній центр

 Єдиний освітній центр Дніпропетровської області - це інтегрована управлінсько-дослідницька структура, яка забезпечує координацію інноваційних процесів у регіональній системі освіти, моделювання та проектування напрямів її розвитку, обґрунтування і упровадження освітню практику регіону новітніх педагогічних та освітньо-управлінських технологій.
Його унікальність як структурного компоненту регіональної системи освіти полягає у підпорядкуванні процесу реалізації управлінських функцій всіх освітянських структур області завданням інноваційного розвитку, системній перебудові освітнього процесу з використанням методології освітнього реінжинірингу та освітнього менеджменту, організаційному та змістовному об'єднанні всієї інноваційної діяльності в регіоні.
Інтегрованою метою діяльності освітнього центру є переорієнтація регіональної системи освіти на задоволення потреб усіх споживачів освітніх послуг у межах стратегії рівного доступу до якісної освіти та упровадження інноваційної моделі розвитку регіональної системи освіти.
На даному етапі національним пріоритетом є широке впровадження в освітній процес новітніх інформаційних технологій, бо це реальний шлях до інформаційного суспільства.

 

Інформація з http://dnepredu.com/ru/site/our-school.htmll