Комунальний заклад освіти "Середня загальоосвітня школа №75" Д М Р

 

МЕДІАОСВІТА

З вересня 2011 року школа отримала статус експериментального навчального закладу за Програмою дослідно-експериментальної роботи «Науково-методичні засади впровадження вітчизняної моделі медіаосвіти в навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів» за темою "Створення ефективної системи медіаосвіти, спрямовної на формування медіакультури особистосі в сучсних умовах" на період з 01 вересня 2011 року по 31 грудня 2016 року.

 

Завдання на весь період дії проекту:

 

Розробити модель впровадження системи медіа-освіти в навчально-виховний процес.

Запровадити викладання курсу за вибором Медіа-культура.

Сприяти поширенню інтеграції медіа-освітніх елементів в програми з різних предметів.

Активізувати гурткову роботу різні форми учнівської творчості медіа-освітнього спрямування.

Сформувати високий рівень медіа-культури старшокласників;

Провести апробацію критеріїв оцінювання медіа-культури учнів залучених

 до участі в дослідно-експериментальній роботі.

Розробити модель медіа компетентності випускника.

 

Плановані  результати  проекту:

·  Психолого-педагогічні засади ефективно  гуманістично зорієнтованої системи шкільної медіа-освіти.

·   Розвиток в учнів медіа-культури і забезпечення їх підготовки до ефективної взаємодії із сучасним інформаційним середовищем.

·  Авторські програми, підручники, посібники, методичні рекомендації як основа цілісної системи психолого-педагогічних технологій розвитку медіа-культури особистості.

·  Узагальнення та поширення досвіду роботи з упровадження медіа-освіти в загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах.

 Підготовчий етап

Визначення моделі шкільної медіа-освіти, яка буде впроваджуватись  на базі

КЗО СЗШ № 75, підготовка педагогічного і учнівського колективу,  батьківської громадськості до прийняття медіа-освітніх інновацій.

 

Завдання етапу:

·  Аналіз наукових та науково-практичних педагогічних та психологічних літературних джерел із питань медіа-освіти з метою побудови спільного для всіх учасників експерименту кластеру знань.

·   Розробка концепції впровадження медіа-освіти в навчально-виховний процес закладу.

·   Призначення педагогічних кадрів для роботи із провадження медіа-освітніх інновацій. Проведення установчих семінарів-практикумів,нарад  для педагогічних колективів загальноосвітнього навчального закладу з метою їх ознайомлення з особливостями технології впровадження медіа-освіти та функцій курсу за вибором «Медіа-культура» в навчально-виховному процесі.

 Концептуально-діагностичний етап.

 Створення ефективної системи медіаосвіти в навчальному закладі для забезпечечення всебічної підготовки учнів до безпечної та ефективної взаємодії із сучасною системою медіа, формування у них медіа-обізнаності, медіа- грамотності  та  медіа-компетентності відповідно до їхніх вікових та індивідуальних особливостей. 

Завдання етапу:

 ·    Удосконалення критеріїв та розроблення   психодіагностичних методик оцінювання рівня медіакультури учнів, різних аспектів їхньої медіа-компетентності.

·   Упровадження курсу за вибором «Медіакультура» для учнів 8-А  класу.

·   Проведення анкетування вчителів та батьків, вивчення сімейної медіакультури з метою виявлення мотиваційної і технологічної їх готовності до впровадження медіа-освіти в навчально-виховний процес.

·   Проведення семінарських занять для класних керівників, учителів-предметників із питань упровадження медіаосвіти.

·   Проведення засідань творчої групи щодо технології впровадження медіа-освіти та функцій курсу за вибором «Медіакультура» в навчально-виховному процесі.

·   Підведення підсумків дослідно-експериментальної роботи на другому етапі.