Дніпровська гімназія №75 Дніпровської міської ради

 

Про методичне забезпечення варіативної складової робочого навчального плану(факультативи, курси)

ІНФОРМАЦІЯ

про методичне забезпечення

варіативної складової Робочого навчального плану комунального закладу освіти
Дніпровська гімназія № 75 Дніпровської міської ради

 

Початкова школа

 

     Навчальні плани школи І ступеня складені:

  •  для 1-2 класів – Державного стандарту початкової освіти (2018), за Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти І ступеня, затвердженою наказом МОН України від 08.10.2019 № 1272. Типова освітня програма, розроблена під керівництвом О. Я. Савченко.
  • для 3-4 класів – Державного стандарту початкової освіти (2018), за Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти І ступеня, затвердженою наказом МОН України від 08.10.2019 № 1273. Типова освітня програма, розроблена під керівництвом О. Я. Савченко.

 

  Варіативну складову розподілено таким чином:

 

№ з\п

Назва курсу

Клас

Кількість

годин

Науково-методичне забезпечення (програма)

1

 Додаткова година на опрацювання інв. складової

 

 

 

1

 

1

  

2

Додаткова година на опрацювання інв. складової

1

1

1

1

1

 

3

Елементи  геометрії

   3б

 3в

1

1

1

Седеревічене А., Нивидома Л. Елементи геометрії.3 -4 класи (Лист ПТЗО від 13.02.2014 № 14.1/12 – Г-317)

4

Логіка

1

1

Митник О. «Логіка.» 2 -4 класи.  (Лист ПТЗО від 13.02.2014  № 14.1/12 – Г-317)

 

Всього

 

12

 

 

Відповідно до Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у закладах загальної середньої освіти (додаток 2 до наказу Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 № 128, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06.03.2002 р. за № 229/6517, із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти N 572 від 09.10.2002 наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту N 921 від17.08.2012 наказом Міністерства освіти і науки N 401 від 08.04.2016) клас може ділитися на групи під час вивчення   іноземної мови за умови більше 27 учнів у класі, під час проведення практичних занять з інформатики з використанням комп’ютерів за умови не менше 8 учнів у групі.

 

Основна школа

 

Навчальні плани школи ІІ ступеня складені на основі Типових освітніх програм закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня:

 

  • для 5-6-х класів за Типовою освітньою програмою для 5-9 класів закладів загальної середньої освіти,   затвердженою  наказом  Міністерства освіти і науки України № 235 від 19.02.2021.
  • для 7-х та  8б і 8в класів – за Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня, затвердженою наказом МОН України від 20.04.2018 № 405 (таблиця 10);
  • для 8а та 9а  класу - за Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня, затвердженою наказом МОН України від 20.04.2018 № 405 (таблиця 8);
  • для 9б  класу - за Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня, затвердженою наказом МОН України від 20.04.2018 № 405 (таблиця 1)

Для 5х класів педагогічними працівниками закладу освіти складено Навчальні програми на основі модельних програм, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 12.07.2021 № 795.Навчальні програми затверджені рішенням педагогічної ради закладу освіти від 30.08.2022.

   На підсилення інваріантної частини навчального плану у 6-9-х класах   виділено додатково по 1 годині на вивчення математики. У 6-7-х класах виділено додатково по 0,5 год.  на українську мову та по 0,5 години у 7-х класах на вивчення хімії. З метою покращення  результативності навчальних досягнень учнів з математики у 3-4 класах введено спецкурси «Логіка» та «Елементи геометрії».     Оскільки у 6-9-х класах вивчається по дві іноземні мови, з варіативної складової виділено години на індивідуальні заняття з іноземних мов. 

    

Варіативну складову розподілено таким чином:

 

 

№ з\п

Назва  

Клас

К-сть

годин

Науково-методичне забезпечення (програма)

1

На додаткове вивчення предметів інваріантної складової

 5-9

10

 

2

На індивідуальні заняття

 5-8

14

 

3

Рідний край. Дніпропетровщина

0,5

0,5

0,5

«Рідний край. Дніпропетровщина» (програма курсу з історії) Братаніч Б.В.,Базилевська Л.Л.(затверджений Вченою радою КВНЗ ДОІППО ,протокол № 7 від 26.09.2016)

4

«Юний географ-краєзнавець

1

«Юний -краєзнавець».Керівник АТМП Чобан Р.Д. (Лист ІІТЗО від 02.06.2014 № 14.1 /12 -Г 812)

5

«Сучасна українська літературна мова: морфологія»

  7-Б

  7-В

1

1

 

« Програми факультативних курсів за вибором з української мови й літератури (Лист ІМЗО

№  22.1/12-Г-551 від04.07.2019)

6

Уроки з охорони довкілля

 6-А

6-Б

6-В

0,5

0,5

0,5

Уроки з охорони довкілля (авт. Берзіна С.В., Бузан Г.С.) ЛистПТЗО від 26.05.2015 
№  14.1/12-Г-1873

«Безпека поводження з твердими побутовими відходами»   Виговська Г.П.   Пустовіт Н.А., (Лист Інституту модернізації змісту освіти від 14.02.2020 р № 22.1/12 – Г-12)

7

«Сторінками дитячої літератури»

1

Ходос Л.В., Комлик С.В. «Сторінками дитячої літератури» (Лист МОН України  від 29.05.2015 №14.1/12-Г-333)

Всього

31